AVIS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),
l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les
següents dades:

El titular d’aquest lloc web és:
Nom de l’empresa LL154, S.L.
NIF B62054051
Adreça postal C/ Marina, 152, 08013, Barcelona
Nombre d’inscripció Número de inscripción

USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions
Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de
Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els
continguts”) en Internet pertanyents a LL154, S.L.o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI
assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a
determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a
l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i
confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LL154, S.L. ofereix a
través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o
  atemptatori contra els drets humans
 3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de LL154, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o
  difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar
  els danys anteriorment esmentats;
 4. Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus
  missatges. LL154, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a
  la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la
  joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva
  publicació. En qualsevol cas, LL154, S.L. o serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels
  fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
LL154, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements
continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips,
combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu
funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat
Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva
modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en
qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de LL154, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets
de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LL154, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los,
copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i
exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular
qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de LL154, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
LL154, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol
enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes
maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
LL154, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent
canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests
apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS
En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, LL154, S.L. no exercirà cap
tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LL154, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts
d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud,
veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres
llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les
entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ
LL154, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància
pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d’Ús.

GENERALITATS
LL154, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal
exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
LL154, S.L. podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí
apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per
unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre LL154, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als
Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.